Blasting your classic parts

V a p o u r b l a s t i n g . d k

Ultralydsrensning


Ultralyds rensning er den eneste metode til effektivt at rengøre oliekanaler o.lign.


Det er naturligt at anvende ultralyds rensning i forbindelse med rengøring af dine karburatorer, topstykker og lignende emner.

Ultralyds rensning er den eneste metode til effektivt at rengøre de små kanaler i dine karburatorer og oliekanaler i topstykket, ligesom det er særdeles effektivt til rensning af dyser mm.

Ultralyds rensning bruges til mange andre ting end motordele, og kan anbefales til en lang række opgaver hvor svært tilgængelige steder er en udfording.

Vapourblasting.dk kan tilbyde ultralyds rensning af emner på op til en halv meters længde.